Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 22 października 2017 r.

imieniny: Haliszka, Loda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

 

Lp.

 

Numer rejestrowy

Nazwa firmy, siedziba i adres albo

imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

 

 Numer identyfikacji

podatkowej

(NIP)

Numer identyfikacyjny

 REGON

 

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych

 

 

3.

3/2012/Irządze

Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków. Wiesław Strach

ul. Kosmowskiej 6 m 94

42-224 Częstochowa

573-025-01-43

 

150628038

150101 -  Opakowania z papieru i tektury

150102 – Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 -  Opakowania z drewna

150104 – Opakowania z metali

150107 – Opakowania ze szkła

200101 – Papier i tektura

200102 – Szkło

200108 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200121 – Lampy fluorescencyjna i inne odpady zawierające rtęć

200123 – Urządzenia zawierające freony : lodówki, zamrażarki

200131 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

200132 – Leki inne niż wymienione w 200131

200133 – Baterie i akumulatory

200134 -  Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

200135 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

200136 – Zużyte urządzenia elektryczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 200135

200137 – Drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 – Drewno inne niż wymienione w 200137

200139 – Tworzywa sztuczne

200140 – Metale

200141 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 – Środki ochrony roślin inne niż wymienione 200119

200199 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

200201 – Odpady ulegające biodegradacji

200202 -  Gleba i ziemia w tym kamienie

200203 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

200301 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 – Odpady z targowisk

200303 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

200306 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 – Odpady wielkogabarytowe

200399 – Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2012-10-24.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2012-10-24 11:07:32.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2012-10-24 11:07:32.
czytano: 1104 razy, id: 1554
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-10-24
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2017