Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 21 października 2017 r.

imieniny: Celina, Hilary

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16,Oddział w Częstochowie ul. Radomska 12 42-200 Częstochowa, Pełnomocnik Marek Oleś zam. 42-100 Kłobuck ul.Księdza Skorupki 3

Strona główna » Rejestry i ewidencje » Ewidencja przedsiębiorców odbierających odpady komunalne » REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16,Oddział w Częstochowie ul. Radomska 12 42-200 Częstochowa, Pełnomocnik Marek Oleś zam. 42-100 Kłobuck ul.Księdza Skorupki 3

 

Lp.

 

Numer rejestrowy

Nazwa firmy, siedziba i adres albo

imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

 

 Numer identyfikacji

podatkowej

(NIP)

Numer identyfikacyjny

 REGON

 

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych

 

9.

  9/2012/Irządze

REMONDIS Sp. z o.o.

02-981 Warszawa, Zawodzie 16,

Oddział w Częstochowie

ul. Radomska 12

42-200 Częstochowa

Pełnomocnik

Marek Oleś

zam. 42 – 100 Kłobuck

ul. Księdza Skorupki 3

728-01-32-515

 

011089141

     15       Odpady opakowaniowe

15 01  Odpady opakowaniowe (selektywnie gromadzone 

            komunalne odpady opakowaniowe)

150101 – Opakowania z papieru i tektury

150102 – Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 – Opakowania z drewna

150104 – Opakowania z metali

150105 – Opakowania wielomateriałowe

150106 – Zmieszane odpady opakowaniowe

150107 – Opakowania ze szkła

150109 – Opakowania z tekstyliów

20                Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi  selektywnie

  20 01      Odpady komunalne segregowane i gromadzone

                 selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 – Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20  01 10 – Odzież

20 01 11 – Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 -  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32- Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 -  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

20 01 40 – Metale

20 01 41 – Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione 20 01 19

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02        Odpady z ogrodów i parków( w tym z cmentarzy)

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 -  Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03         Inne odpady komunalne

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 -  odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 – Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 – Odpady komunalne niewymienione w innych

                    podgrupach.

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2012-10-24.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2012-10-24 11:15:10.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2012-10-24 11:15:10.
czytano: 749 razy, id: 1560
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-10-24
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2017