Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 16 grudnia 2017 r.

imieniny: Albin, Sebastian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Irządze

Strona główna » Ogłoszenia » OGŁOSZENIE Wójta Gminy Irządze

Podtytuł: Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektów Uchwał Rady Gminy Irządze z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

 OGŁOSZENIE

                Na podstawie Uchwały  Nr  226/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności  pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 w związku z art. 5 pkt. 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Wójt Gminy Irządze

Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących  projektów  Uchwał Rady Gminy Irządze z zakresu  gospodarki odpadami komunalnymi.

Przedmiotem konsultacji są:

Uchwała Rady Gminy Irządze w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze

Uchwała Rady Gminy Irządze w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Irządze w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Rady Gminy Irządze w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od dnia 6 marca 2013r.  do dnia 11 marca 2013r do godz.9:00

 

Forma konsultacji:

Zamieszczenie na okres 5 dni projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu.

Opinie w sprawach projektów uchwał Rady Gminy Irządze powinny być przedstawione w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy Irządze lub  przesłane w formie elektronicznej na adres         e-mail  ( urzad@irzadze.pl)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 3543009 wew.27

 

                                                                                                           WÓJT GMINY IRZĄDZE

 

Projekty uchwał oraz formularz zgłaszania opiniii poniże w załączeniu 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-03-06.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-03-06 15:17:33.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-03-06 15:17:33.
czytano: 733 razy, id: 1665
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-03-07
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2013-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-06
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-03-06
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2017