Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 22 marca 2018 r.

imieniny: Bogusław, Jagoda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wchodzących w skład zasobu gminnego Gminy Irządze

Strona główna » Ogłoszenia » W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wchodzących w skład zasobu gminnego Gminy Irządze

                                                                                                                                                                                

W Ó J T   G M I N Y   I R Z Ą D Z E

 

 Działając na podstawie art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010, Nr  102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

W Y K A Z

 Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   wchodzących w skład zasobu gminnego Gminy Irządze

 

L.p.

Obręb

Nr działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Wartość

rynkowa

w zł

Przeznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

 

1.

Irządze

1638/21km 3

0,1358

CZ1M/00

071973/1

 

492 700

Nieruchomość będzie przeznaczona na dalsze świadczenia usług medycznych, po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Irządzach, przez Niepubliczny Podmiot Leczniczy.

 

2.

Irządze

925

km 3

0,1134

 

3.

Irządze

1635

0,1000

 

- działki  nr 925,1635,1638/21 przylegają do siebie i stanowią jedną całość, kształt regularny –prostokątny. Na działkach Nr 925, 1638/21 posadowiony budynek usługowo- mieszkalny, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej, działka nr 1635 jest niezabudowana.

 

 

Proponowana wysokość stawki czynszu miesięcznego wynosi 600,00 zł (słownie –sześćset złotych 00/100)  + podatek VAT.

Termin wnoszenia opłat- do piętnastego dnia każdego miesiąca .

Zasady aktualizacji opłat- 1 raz w ciągu roku

Nie dotyczy złożenia wniosku przez osoby na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt2 ustawy

„o gospodarce nieruchomościami”

    

W/w  nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu, w trybie art. 37 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

   Termin przetargu i warunki uczestnictwa zostaną podane do publicznej wiadomości

w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w drodze ogłoszenia o przetargu.

Powyższy wykaz podlega wywieszeniu w okresie 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie lokalnej i  na stronie internetowej.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                          Jan Molenda

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-05-15.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-05-15 13:36:19.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-05-15 13:36:19.
czytano: 748 razy, id: 1691
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-05-15
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2013-05-15
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-05-15
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018