Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządze



wtorek, 24 kwietnia 2018 r.

imieniny: Horacego, Grzegorza, Aleksandra

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona główna » Przetargi » ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podtytuł: Przebudowa mostu nad rzeką Białką w m. Zawada Pilicka w km 0+040

  Irządze 17.05.2013r

 

Numer sprawy: DZPiOŚ.271.1.2013

Gmina Irządze

Irządze nr 124

42-446 Irządze

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego.

Numer sprawy: DZPiOŚ – 271.1.2013

Nazwa zadania:  „Przebudowa mostu nad rzeką Białką w m. Zawada Pilicka

                             w km 0+040”

  

  1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), adres wykonawcy:

EURO-BUD Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo Robót Budowlano- Montażowych ,

39 - 402 Tarnobrzeg,  ul. Górnicza 5B

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów

 Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  

  Nr oferty

Nazwa firmy

Ilość punktów

01

Patrycjusz Dłubak   Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

„GESTOR”       42-221 Częstochowa,   ul. Kolarska 12C

94

02

EURO-BUD Sp. z o.o  Przedsiębiorstwo Robót Budowlano- Montażowych ,     39 - 402 Tarnobrzeg,    ul. Górnicza 5B

100

03

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Sp. z o.o.

42-504 Będzin,    ul. Odkrywkowa 93

49

04

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane  „DROBET”

Agnieszka Kmiecik,  42-209 Częstochowa,   ul. Makuszyńskiego 97A

75

05

Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo -Usługowe „BIONATURA”

Piotr Rosół,         ul. Kielecka 69, 28-300 Jędrzejów 

85

06

„RAD-BUD” Radosław Koziński,   97-500 Radomsko, ul. Krakowska 123

65

07

Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur

42-425 Kroczyce, ul. Szkolna 29a

93

 

 2.Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych   

   Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne  

   oferty.

3. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych  

   Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni  

   Wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759

– z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

 Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-05-20.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-05-20 10:12:25.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-05-20 10:12:25.
czytano: 902 razy, id: 1716
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-05-20
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2013-05-20
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-05-20
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2013-05-20
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategorii



Archiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018