Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 20 września 2018 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona główna » Przetargi » ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podtytuł: Przebudowa drogi gminnej nr 705030 S w miejscowości Irządze– kol. Góry, dł. 945 mb, w km 0+000 – 0+945

 Irządze 08.11.2013r

 Numer sprawy: DZPiOŚ.271.2.6.2013

Gmina Irządze

Irządze nr 124

42-446 Irządze

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego.

Numer sprawy: DZPiOŚ – 271.2.1.2013

Nazwa zadania:  „Przebudowa drogi gminnej nr 705030 S w miejscowości Irządze – kol. Góry, dł. 945 mb, w km 0+000 – 0+945”

 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Nazwa wybranego wykonawcy (firma), adres wykonawcy:

TRANZIT sp. z o.o. Lubachowy 68, 29 – 130 Moskorzew

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa

oferenta

01

TRANZIT sp. z o.o.

                      Lubachowy 68, 29 – 130 Moskorzew

 

 

 

 

   uzyskując:

 

  Nr oferty

Nazwa firmy

Ilość punktów

Nr 01

TRANZIT sp. z o.o.

                Lubachowy 68, 29 – 130 Moskorzew

100

 

 

 

 

2.Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 – z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-11-08.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-11-08 12:14:16.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-11-08 12:14:16.
czytano: 552 razy, id: 1801
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-11-08
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018