Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeponiedziałek, 15 października 2018 r.

imieniny: Jadwiga, Teresa

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona główna » Przetargi » ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podtytuł: „Przebudowa drogi gminnej nr 705028 S w miejscowości Irządze – kol. Laskówka, w km 0+000 – 1+286”

 Irządze 19.11.2013r

Numer sprawy: DZPiOŚ.271.3.6.2013

Gmina Irządze

Irządze nr 124

42-446 Irządze

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego.

Numer sprawy: DZPiOŚ – 271.3.1.2013

Nazwa zadania:  „Przebudowa drogi gminnej nr 705028 S w miejscowości Irządze  – kol. Laskówka, w km 0+000 – 1+286”

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), adres wykonawcy:

 

TRANZIT sp. z o.o.

                      Lubachowy 68, 29 – 130 Moskorzew

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów

 

Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa

oferenta

01

TRANZIT sp. z o.o. Lubachowy 68,

29 – 130 Moskorzew

 

 

   uzyskując:

 

  Nr oferty

Nazwa firmy

Ilość punktów

Nr 01

TRANZIT sp. z o.o.  Lubachowy 68, 29 – 130 Moskorzew

100

 

 2.Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych   

   Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne  

   oferty.

3. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych  

   Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni  

   Wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759

– z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

 

Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-11-19.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-11-19 11:58:08.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-11-19 11:58:08.
czytano: 580 razy, id: 1824
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-11-19
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018