Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzepiątek, 19 października 2018 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

O G Ł O S Z E N I E

Strona główna » Ogłoszenia » O G Ł O S Z E N I E

Podtytuł: w sprawie przeprowadzenia odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon

O G Ł O S Z E N I E

 

            Uprzejmie zawiadamiam, że  w dniu 19 grudnia 2013 r.  w godzinach od 8.00 do 14.00 zostanie przeprowadzony odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych, w  przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon od mieszkańców  Gminy Irządze.

 

Odpady ww. należy dostarczyć samodzielnie w wskazanym powyżej terminie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Irządzach na plac bazy GZK – wjazd za  HURTOWNIĄ Pana S. Lamcha .

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie proszę zapakować w worki foliowe. Zgodnie z treścią  Załącznika  do Uchwały Nr 150/XX/2013 Rady Gminy Irządze z dnia 11 marca 2013r. w sprawie uchwalenia

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze przez pojecie:

ODPADY KOMUNALNE WIELKOGABARYTOWE – rozumie się jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 ww. Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE – rozumie się frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z  zm.)

Dodatkowe informację można uzyskać pod nr telefonu 034 3543009 wew. 33 lub wew. 26 w Urzędzie Gminy Irządze.

 

WÓJT GMINY IRZĄDZE

             Jan Molenda

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2013-12-19.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2013-12-19 10:38:00.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2013-12-19 10:38:00.
czytano: 606 razy, id: 1859
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-12-19
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2013-12-19
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018