Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzepiątek, 18 stycznia 2019 r.

imieniny: Małgorzata, Piotr

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE - ODPADY KOMUNALNE WIELKOGABARYTOWE, BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Strona główna » GOSPODARKA KOMUNALNA » OGŁOSZENIE - ODPADY KOMUNALNE WIELKOGABARYTOWE, BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w 2014 r. zgodnie z poniższym harmonogramem w godzinach od 9.00 do 12.00 będzie przeprowadzany odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon od mieszkańców Gminy Irządze.


27.01.2014
17.02.2014
17.03.2014
14.04.2014
19.05.2014
16.06.2014

14.07.2014
18.08.2014
15.09.2014
20.10.2014
17.11.2014
15.12.2014

Odpady ww. należy dostarczyć samodzielnie w wskazanych powyżej terminach do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Irządzach na plac bazy GZK – wjazd za HURTOWNIĄ nawozów i opału Pana S. Lamcha .
Odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie proszę zapakować - zabezpieczenie przed przypadkowym rozsypaniem na podłoże.
Zgodnie z treścią Załącznika do Uchwały Nr 150/XX/2013 Rady Gminy Irządze z dnia 11 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze przez pojecie:


ODPADY KOMUNALNE WIELKOGABARYTOWE – rozumie się jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 ww. Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów.


ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE – rozumie się frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z zm.)
Dodatkowe informację można uzyskać pod nr telefonu 034 3543009 wew. 33 lub wew. 26 w Urzędzie Gminy Irządze.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-01-27.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-01-27 08:38:05.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-01-27 08:38:05.
czytano: 746 razy, id: 1863
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-01-27
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2014-01-27
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2014-01-27
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2014-01-27
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-01-27
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019