Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 13 grudnia 2018 r.

imieniny: Juliusz, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: przeznaczenia się do dzierżawy na okres 10 lat nieruchomość zabudowaną położoną w Zawadzie Pilickiej 124

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                    

W Ó J T   G M I N Y   I R Z Ą D Z E

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

Nr GPKiRL.6845.2.1.2014 z dnia 28.01.2014 r.

 

 Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010, Nr  102, poz. 651 z późn. zm.) przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat nieruchomość zabudowaną położoną w Zawadzie Pilickiej 124

 

L.p.

Obręb

Nr działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Sposób wydzierżawienia

Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Irządze

Opis nieruchomości

1.

Zawada Pilicka

294/2

km 1

0,3700

57416

 

Umowa dzierżawy na10 lat

Zabudowa przemysłowa, rolnicza i usługowo - techniczna.

Nieruchomość położona przy drodze asfaltowej  z Irządz do Zawady Pilickiej. Zabudowana  budynkiem parterowym oraz wiatą.  

 

 

Proponowana wysokość stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi nie mniej niż

600, 00 zł netto +podatek VAT.

Termin wnoszenia opłat za czynsz dzierżawny - do 10 każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat- 1 raz w ciągu roku.

Termin przetargu i warunki uczestnictwa zostaną podane do publicznej wiadomości

w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w drodze ogłoszenia o przetargu.

Powyższy wykaz podlega wywieszeniu w okresie 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze, tj. od dnia 28.01.2014 r., do dnia 18.02.2014r.,a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie lokalnej i  na stronie internetowej.                                    

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-01-28.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-01-28 13:24:45.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-01-28 13:24:45.
czytano: 556 razy, id: 1864
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-01-28
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-01-28
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018