Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 20 stycznia 2019 r.

imieniny: Sebastian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Strona główna » Przetargi » ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podtytuł: Rewitalizacja zabytkowego parku na terenie zespołu dworsko-parkowego oraz odtworzenie Sali tradycji w budynku pałacu w Irządzach

 Znak: IBiBIP.271.1.2014        

Irządze, dnia  16 czerwca 2014r. 

 

Zamawiający:   

GMINA IRZĄDZE

42-446 Irządze 124

e-mail: urzad@irzadze.pl

tel. /34/ 3543009

tel./faks: /34/ 3543110

dotyczy:  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Rewitalizacja zabytkowego parku na terenie zespołu dworsko-parkowego oraz odtworzenie Sali tradycji w budynku pałacu w Irządzach

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.), zamawiający - Gmina Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze  informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 497.157,98 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem  98/100).

W postępowaniu została złożona 1 oferta o następujących cenach:

- oferta nr 1 – 519.973,79 zł brutto  

Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty w przedmiotowym postępowaniu była cena.  Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych, zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

 

 Jan Molenda 

Wójt Gminy Irządze

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-07-17.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-07-17 15:26:01.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-07-17 15:26:01.
czytano: 486 razy, id: 1971
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-07-17
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2014-07-17
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019