Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 16 stycznia 2019 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Irządze

Strona główna » Przetargi » WÓJT GMINY IRZĄDZE ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Irządze

 WÓJT  GMINY  IRZĄDZE

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Irządze

I.

1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej numerem  ewidencyjnym 1534/1, km1  o powierzchni  0,4425 ha  zabudowana budynkiem parterowym częściowo  podpiwniczonym z własną kotłownią o powierzchni zabudowy 830,00 m² (budynek po byłej szkole podstawowej), w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem murowanym  niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 38 m2, położona przy drodze asfaltowej. 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW  CZ1M/00058776/3. Działka w  kształcie regularnego  prostokąta, częściowo ogrodzona. Uzbrojenie terenu:  wodociąg, energia elektryczna,  kanalizacja lokalna- zbiornik bezodpływowy -szambo.

2.      Cena wywoławcza nieruchomości – 200 000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), podatek VAT -zwolniony

Wadium 20 000,00 zł  (dwadzieścia tysięcy złotych)

3.    Przeznaczenie nieruchomości-brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu . W obowiązującym od dnia 30.12.2002r.  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową – ośrodki usługowe gminne i sołeckie.

Przetarg odbędzie się dnia 09 września 2014r. o godz. 10.00  w budynku Urzędu Gminy Irządze, Irządze 124 , sala konferencyjna.

II.

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest wolna od roszczeń oraz praw osób trzecich.

2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Gminy Irządze

nr  83 8277 0002 0010 0000 0030 0004  Bank Spółdzielczy  Szczekociny, Filia Irządze, 

nie później niż do 05 września 2014r.

3.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg , zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia .Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg , uchyla się od zawarcia umowy notarialnej.

4   Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium (oryginał), dokument stwierdzający tożsamość, osoby reprezentujące uczestników przetargu – pełnomocnictwo notarialne, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z KRS, właściwe pełnomocnictwa wystawione nie wcześniej niż 2 m-ce przed terminem przetargu, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

2.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu ,z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3.      Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Irządze, Irządze 124, tel.34 3543009 wew.27

 

Jan Molenda - Wójt Gminy Irządze

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-08-06.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-08-06 12:50:52.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-08-06 12:50:52.
czytano: 523 razy, id: 1974
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-08-06
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-08-06
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019