Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 19 maja 2019 r.

imieniny: Piotra, Mikołaja, Iwa

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

Strona główna » Ogłoszenia » Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

Podtytuł: Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

 Informacja

o przeprowadzeniu konsultacji

projektu

Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”

 

1.      Przedmiot konsultacji: Projekt „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”

Podstawa prawna: Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 596 z późn.  zm.) w związku z art. 91 ust. 9 i art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

2.        Uczestnicy konsultacji: Osoby zainteresowane mogą w toku prac nad Programem uczestniczyć w organizowanych spotkaniach, na których będą mogły zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie, metodyką jego opracowywania.

Harmonogram spotkań:

12 sierpnia - Bielsko-Biała  (budynek Starostwa Powiatowego)

13 sierpnia - Częstochowa (budynek Urzędu Miasta)

18 sierpnia - Gliwice (budynek Urzędu Miasta)

19 sierpnia - Rybnik (budynek Urzędu Miasta)

20 sierpnia - Katowice (budynek Urzędu Marszałkowskiego - sala kolumnowa)

3.        Termin konsultacji: 4 sierpnia 2014 r. – 29 sierpnia 2014 r.

4.        Formy konsultacji - uwagi do ww. projektu będą przyjmowane:

     w formie pisemnej - na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu),

     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl;

     ustnie - w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Wita Stwosza 2, 40-037 Katowice (w godzinach pracy Urzędu).

5.        Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: strona internetowa Samorządu Województwa Śląskiego: slaskie.pl

6.        Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

7.        Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostkach zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

8.        Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub nie zawierające informacji o uczestniku konsultacji, o których mowa w pkt 7.

9.        Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego.

 

więcej informacji na stronie www.slaskie.pl

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-08-12.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-08-12 13:50:18.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-08-12 13:50:18.
czytano: 685 razy, id: 1976
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-08-12
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019