Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 19 stycznia 2019 r.

imieniny: Henryka, Mariusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wójt Gminy Irządze podaje do publicznej wiadomości wykaz nr Nr GNiOŚ.6845.1.4.2014 z dnia 23.10.2014 r.

Strona główna » Ogłoszenia » Wójt Gminy Irządze podaje do publicznej wiadomości wykaz nr Nr GNiOŚ.6845.1.4.2014 z dnia 23.10.2014 r.

 W Ó J T   G M I N Y   I R Z Ą D Z E

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

Nr GNiOŚ.6845.1.4.2014 z dnia 23.10.2014 r.

 

 Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 r,  poz. 518 ) przeznacza się do najmu,   lokal użytkowy znajdujący się na parterze  ( po byłej Aptece) w budynku Irządze 128 na okres  do 3 lat  w drodze bezprzetargowej.

 

L.p.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Pow. w ha

Nr KW

Położenie

opis nieruchomości

Przeznaczenie  w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Sposób wynajęcia

Wysokość czynszu miesięcznie

1.

1/375

km2

0,1400

CZ1M/000

 

53685/3

Irządze 128

-parter

( lokal po byłej Aptece)

Lokal  użytkowy na parterze

o pow. 67,94 m2

 

działka przeznaczona  jest pod zabudowę usługową –ośrodki usługowe gminne i sołeckie

najem  na okres do 3 lat

4,71zł/m2

+ VAT

Powyższy wykaz podlega wywieszeniu w okresie 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze, tj. od dnia 23.10.2014 r., do dnia 14.11.2014r.,a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie lokalnej i  na stronie internetowej.                                   

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-10-23.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:50:10.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-10-23 12:50:10.
czytano: 469 razy, id: 2013
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-10-23
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2014-10-23
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2014-10-23
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2014-10-23
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2014-10-23
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019