Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 20 stycznia 2019 r.

imieniny: Sebastian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona główna » Przetargi » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podtytuł: Przebudowę drogi gminnej Nr DG 705048 S w miejscowości Zawada Pilicka, długości 1,372 km

Irządze 14.11.2014r

 

Numer sprawy: DZP.271.3.9.2014

Gmina Irządze

Irządze nr 124

42-446 Irządze

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego.

Numer sprawy: DZP.271.3.1.2014

Nazwa zadania:  „Przebudowę drogi gminnej  Nr DG 705048 S w miejscowości  Zawada Pilicka, długości 1,372 km

1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), adres wykonawcy:  

TRANZIT sp.z o.o.  Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów

Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

  Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

(koszt)

Ilość punktów

01

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

681 865,16

93,3

02

TRANZIT  sp. z o.o.

Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew

636 399,54

100,0

03

NAKO Natalia Kozłowska

Zawada Pilicka 68, 42-446 Irządze

648 297,05

98,2

04

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. 

ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki

684 357,50

93,0

 

 2.Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz.U. z 2013r,  poz. 907 – z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Wójt Gminy Irządze

(-) mgr Jan Molenda

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2014-11-27.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2014-11-27 12:13:19.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2014-11-27 12:13:19.
czytano: 575 razy, id: 2025
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-11-27
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019