Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 20 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bernard, Sabina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona główna » Przetargi » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podtytuł: Dostawę samochodu BUSA przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Irządze 05.01.2015r

Numer sprawy: IBiBIP.271.4.2014

Gmina Irządze

Irządze nr 124

42-446 Irządze

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego.

Numer sprawy: IBiBIP.271.4.2014

Nazwa zadaniaDostawę samochodu BUSA przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

  1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), adres wykonawcy:

"ZIMNY",  97-300 Piotrków Tryb.,  ul. Wojska Polskiego 102

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów

      Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

     

 

  Nr oferty

Nazwa firmy

Cena

(koszt)

Ilość punktów

01

"ZIMNY",  97-300 Piotrków Tryb. 

ul. Wojska Polskiego 102

 

112.845,53 netto

138.800,00 brutto

100,0

 

 2. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych  

   Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne  

   oferty.

3. Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych  

   Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni  

   Wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r,  poz. 907 – z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zatwierdzam :

(-) Z up. Wójta Gminy

inż. Krzysztof Kawałek

Sekretarz Gminy 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-01-05.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-01-05 13:06:50.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-01-05 13:06:50.
czytano: 506 razy, id: 2114
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-01-05
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019