Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 19 stycznia 2019 r.

imieniny: Henryka, Mariusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 30 grudnia 2015r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 30 grudnia 2015r.

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym  

(Dz. U z 2013 r. poz. 594 z   zm.) zwołuję  II  Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 
30 grudnia  2014 r. (tj. wtorek ) na godz. 10.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
5. Sprawozdanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego z realizacji zadań w kadencji 2011-2014.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.
2) Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2015 r.
3) Wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości gminnej w Irządzach.
4) Uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronie pomnika przyrody w Irządzach.
5) Zmian w planie budżetu Gminy Irządze w 2014 r.
6) Zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2014-2022.
7) Uchwalenia  budżetu  Gminy  Irządze  na  2015 r.
8) Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2015-2037. 
9) Ustalenia diet dla Radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
10) Ustalenia diet Przewodniczącym Rad Sołeckich – Sołtysom.
11) Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Irządze.
12) Uchwalenia  planów pracy Komisji Problemowych Rady Gminy Irządze  na 2015  r.
 
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski. 
11. Zamknięcie obrad Sesji.
 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY IRZĄDZE
Wojciech Ledwoch
Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-01-28.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-01-28 08:57:29.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-01-28 08:57:29.
czytano: 336 razy, id: 2119
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-01-28
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019