Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 20 lutego 2019 r.

imieniny: Anita, Leon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 12 marca 2015 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 12 marca 2015 r.

      Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z zm.) zwołuję  IV  Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 12 marca 2015 r. (tj. czwartek) na godz. 13.00. Sesja odbędzie się w sali  nr 27 w budynku Gimnazjum w  Irządzach z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.      Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      Zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok 2015.

2)      Zmian w uchwale  Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Irządze na lata 2015-2037.

3)      Zmiany uchwały nr  28/III/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.  w sprawie  inkasa podatku

      od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2015 r.

4)      Zmiany uchwały Nr 29/III/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia

      poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,

       wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5)      Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

       bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2015 roku.

7.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

8.      Sprawy różne i wolne wnioski.

9.       Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

10.   Zamknięcie obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY IRZĄDZE

Wojciech Ledwoch

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-03-05.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-03-05 12:31:25.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-03-05 12:31:25.
czytano: 386 razy, id: 2141
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-03-05
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-03-05
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019