Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 16 stycznia 2019 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie na podstawie Uchwały Nr 226/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowym

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenie na podstawie Uchwały Nr 226/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowym

Podtytuł: Wójt Gminy Irządze Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektów Uchwał Rady Gminy Irządze z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

 OGŁOSZENIE

                Na podstawie Uchwały  Nr  226/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności  pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 w związku z art. 5 pkt. 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 1118 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Irządze z dnia 12 marca 2015r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Irządze

 Wójt Gminy Irządze

Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących  projektów  Uchwał Rady Gminy Irządze z zakresu  gospodarki odpadami komunalnymi.

Przedmiotem konsultacji są:

1.      Uchwała Rady Gminy Irządze w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze

2.      Uchwała Rady Gminy Irządze w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.      Uchwała Rady Gminy Irządze w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4.      Uchwała Rady Gminy Irządze w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

5.      Uchwała Rady Gminy Irządze w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

6.      Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: Od dnia 17 marca 2015r.  do dnia 23 marca 2015r.

Forma konsultacji:

Zamieszczenie na okres 7 dni projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu.

Opinie w sprawach projektów uchwał Rady Gminy Irządze powinny być przedstawione w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy Irządze lub  przesłane w formie elektronicznej ( skan ) na adres  e-mail  ( urzad@irzadze.pl)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 3543009 wew. 26

WÓJT GMINY IRZĄDZE

(-) Jan Molenda

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-03-17.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:40:57.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-03-17 14:40:57.
czytano: 550 razy, id: 2143
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-03-17
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-03-17
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-03-17
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-03-17
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-03-17
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-03-17
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-03-17
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-03-17
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-03-17
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-03-17
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019