Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 13 grudnia 2018 r.

imieniny: Juliusz, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie Wójta Gminy Irządze sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenie Wójta Gminy Irządze sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Podtytuł: Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu :

 OGŁOSZENIE

                Na podstawie Uchwały  Nr  226/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności  pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 w związku z art. 5 pkt. 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 1118 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 14/2015 Wójta Gminy Irządze z dnia 23 marca 2015r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Wójt Gminy Irządze

Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących  projektu :            

 

Uchwały Rady Gminy Irządze w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Irządze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od dnia 23 marca 2015r.  do dnia 27 marca 2015r.

 

Forma konsultacji:

Zamieszczenie  projektu  uchwały Rady Gminy Irządze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu.

Opinie w sprawach projektu uchwały Rady Gminy Irządze powinny być przedstawione w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy Irządze lub  przesłane w formie elektronicznej ( skan ) na adres  e-mail  ( urzad@irzadze.pl)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 3543009 wew. 23

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-03-23.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-03-23 14:58:03.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-03-23 14:58:03.
czytano: 475 razy, id: 2144
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-03-23
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018