Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzepiątek, 18 stycznia 2019 r.

imieniny: Małgorzata, Piotr

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wójt Gminy Irządze podaje do publicznej wiadomości

Strona główna » Ogłoszenia » Wójt Gminy Irządze podaje do publicznej wiadomości

Podtytuł: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu gminnego Gminy Irządze.

Irządze, 24.03.2015r

 W Ó J T   G M I N Y   I R Z Ą D Z E

 

Działając na podstawie art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014r, poz. 518 ) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z 

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu gminnego Gminy Irządze.

 

L.p.

Obręb

Nr działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Wartość rynkowa

w zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

1.

Irządze

264/1

km 3

0,1018

CZ1M/

00097746/9

30300 zł  + podatek VAT

 

Aktualnie brak planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

W obowiązującym od 31.12.2003r.- działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami podstawowymi. Nieruchomość rolna, niezabudowana. Granice działki nie oznaczone na gruncie.

 

W/w  nieruchomości zostaną zbyte na rzecz osób ustalonych jako nabywców nieruchomości w drodze przetargu, w trybie art. 37 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Termin przetargu i warunki uczestnictwa zostaną podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w drodze ogłoszenia o przetargu.

Powyższy wykaz podlega wywieszeniu w okresie 21 dni od dnia 25.03.2015r do dnia 14.04.2015r na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie lokalnej i  na stronie internetowej.

 

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-03-24.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-03-24 13:20:07.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-03-24 13:20:07.
czytano: 475 razy, id: 2145
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-03-24
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-03-24
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-03-24
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-03-24
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2015-03-24
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019