Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeponiedziałek, 21 stycznia 2019 r.

imieniny: Agnieszka, Jarosława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 31 marca 2015 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 31 marca 2015 r.

      Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z zm.) zwołuję  V  Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 31 marca 2015 r. (tj. wtorek) na godz. 11.00. Sesja odbędzie się w sali  nr 27 w budynku Gimnazjum w  Irządzach.

z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.      Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     nie wyrażenia / wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki w 2016 roku.

2)     zmian w uchwale  Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Irządze na lata 2015-2037.

3)     określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Irządze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

4)     uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze.

5)     określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

6)     wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7)      terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8)     określenia wzoru deklaracji oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

7.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

8.      Sprawy różne i wolne wnioski.

9.       Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

10.   Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY    

RADY GMINY IRZĄDZE

Wojciech Ledwoch

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-03-30.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-03-30 15:30:25.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-03-30 15:30:25.
czytano: 429 razy, id: 2146
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-03-30
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019