Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzepiątek, 18 stycznia 2019 r.

imieniny: Małgorzata, Piotr

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 27 maj 2015 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 27 maj 2015 r.

   
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z zm.) zwołuję VI Sesję  Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 27 maja 2015 r. (tj. środa ) na godz. 12.00. Sesja odbędzie się w lokalu 
Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:
 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Irządzach za 2014 r. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie Zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania  Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach za 2014 r. 
7.Przyjęcie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2014 rok oraz  sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy Irządze za 2014 rok  i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Irządze  za 2014 r.
 
1) Przedstawienie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2014 rok oraz sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy Irządze za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia  
komunalnego na dzień 31.12.2014 oraz informacją o Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2014.
2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2014 rok oraz sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy Irządze za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 oraz informacją o Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2014.
3) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Irządze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z  informacją o stanie mienia komunalnego.
 
4) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2014 rok oraz sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy Irządze za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 oraz informacją o Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2014r.
1.Podjęcie uchwały w sprawie  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2014 rok
5) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do  Rady Gminy Irządze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Irządze za 2014 rok.
6) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Irządze.
7) Dyskusja. 
8) Udzielenie Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
1.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
8.Podjęcie uchwał w sprawie: 
1.Zmian w planie budżetu Gminy Irządze w 2015 r.
2.Zmian  w uchwale  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2015-2037.
3.Regulaminu parku gminnego.
4.Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat  dla nieruchomości stanowiących własność gminy Irządze. 
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
10.Sprawy różne i wolne wnioski.
11.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski. 
12.Zamknięcie obrad Sesji.
 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY IRZĄDZE
Wojciech Ledwoch
 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-05-20.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-05-20 12:53:34.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-05-20 12:53:34.
czytano: 430 razy, id: 2204
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-05-20
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-05-20
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019