Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 18 grudnia 2018 r.

imieniny: Bogusław, Laura

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 29 październik 2015 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 29 październik 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z  zm.) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 29 października 2015 r. (tj. czwartek ) na godz. 11.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Powołania zespołu do spraw oceny kandydatów na ławników.
 2. Obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Irządze w roku szkolnym 2015/2016.
 3. Przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 4. Rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Irządze.
 5. Zmiany załącznika do uchwały Nr 57/VII/2015 Rady Gminy Irządze  z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie; określenia wzoru deklaracji oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 6. Wyboru ławników.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski. 
 4. Zamknięcie obrad Sesji.​

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY IRZĄDZE  

Wojciech Ledwoch

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-10-22.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-10-22 15:09:25.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-10-22 15:09:25.
czytano: 466 razy, id: 2319
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-10-22
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2015-10-22
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018