Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 13 grudnia 2018 r.

imieniny: Juliusz, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad X-tej Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 30 grudnia 2015r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad X-tej Sesji Rady Gminy Irządze na dzień 30 grudnia 2015r.

     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2015 r. poz. 1515 z zm.) zwołuję  X  Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 30 grudnia  2015 r. (tj. Środa ) na godz. 11.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad: 

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Zmian w planie budżetu Gminy Irządze w 2015 r.
 2. Zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2015-2037.
 3. Uchwalenia  budżetu  Gminy  Irządze  na  2016 r.
 4. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2016-2037.
 5. Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Irządze na lata 2016-2021.
 6. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
 7. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2016 r.
 8. Wyboru przedstawicieli Gminy Irządze do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na kadencję w latach 2015-2019.
 9. Uchwalenia  planów pracy Komisji Problemowych Rady Gminy Irządze  na 2016  r.

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.
 4.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY IRZĄDZE

WOJCIECH LEDWOCH

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2015-12-21.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2015-12-21 11:18:32.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2015-12-21 11:18:32.
czytano: 409 razy, id: 2373
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-12-21
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018