Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 12 grudnia 2018 r.

imieniny: Aleksandra, Dagmara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 29 luty 2016 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 29 luty 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2015 r. poz. 1515 z zm.) zwołuję  XI  Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 29 luty  2016 r. (tj. poniedziałek ) na godz. 13.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021.

2) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2016 roku.

3) Zmiany uchwały Nr 90 /X/2015 Rady Gminy Irządze  w sprawie: określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

4) Wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej z prawem pierwszeństwa nabycia nieruchomości gminnej w Woźnikach.

5) Zmiany uchwały Nr 40/V/2015 Rady Gminy Irządze  w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY IRZĄDZE

WOJCIECH LEDWOCH

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-02-24.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-02-24 08:42:51.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-02-24 08:42:51.
czytano: 378 razy, id: 2410
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-02-24
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2016-02-24
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2016-02-24
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018