Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 17 stycznia 2019 r.

imieniny: Antoni, Henryk

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Wójt Gminy Irządze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Strona główna » Sprzedaż (i dzierżawa) mienia komunalnego » Wójt Gminy Irządze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

                                                                                                                    

W Ó J T   G M I N Y   I R Z Ą D Z E 

podaje do publicznej wiadomości 

W Y K A Z Nr GNiOŚ.6845.1.1.2016r. z dnia 31.03.2016 r.

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015, poz. 1774 ) przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomość niezabudowaną będącą własnością Gminy Irządze

 L.p.

Obręb

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Sposób wydzierżawienia

Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Irządze

 

Opis nieruchomości

1.

2.

Irządze

Irządze

1638/48

1638/47

0,0382

0,0039

CZ1M/00027222/9

CZ1M/00027222/9

 

 

Umowa dzierżawy do 3 lat

z przeznaczeniem pod zieleń

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami podstawowymi.

Zabudowa przemysłowa rolnicza i usługowo-techniczna

Działki niezabudowane położone w bok od centrum miejscowości Irządze w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanych działek, przy drodze gminnej – nr 1150. 

 

 

 

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 50,00 zł netto + podatek VAT. Zasady aktualizacji opłat - 1 raz w ciągu roku. Powyższy wykaz podlega wywieszeniu w okresie 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze, tj. od dnia 31.03.2016 r., do dnia 22.04.2016 r., a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej.       

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-03-31.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-03-31 14:33:42.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-03-31 14:33:42.
czytano: 525 razy, id: 2424
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-03-31
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2016-03-31
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2016-03-31
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019