Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 17 stycznia 2019 r.

imieniny: Antoni, Henryk

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Podtytuł: Odbudowa mostu w miejscowości Irządze- kol. Podgaj na drodze gminnej DG 705034 S, w km 1+055

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 80639-2016 z dnia 2016-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Irządze
Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę konstrukcji nośnej istniejącego mostu i części podpór kolidujących z projektowanym obiektem, - przebudowę obustronnych dojazdów do obiektu (droga gminna nr 705034S), - wykonanie...
Termin składania ofert: 2016-06-24


Irządze: Odbudowa mostu w miejscowości Irządze- kol. Podgaj na drodze gminnej DG 705034 S, w km 1+055
Numer ogłoszenia: 111063 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80639 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Irządzach, Irządze 124, 42-446 Irządze, woj. śląskie, tel. 034 3543009, faks 034 3543110.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa mostu w miejscowości Irządze- kol. Podgaj na drodze gminnej DG 705034 S, w km 1+055.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zgodnie z SIWZ oraz Umową nr 18/UG/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10-6, 45.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KUZEN Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lubuska 12, 40 - 219 Katowice, ul. Lubuska 12, 40-219 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 403979,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 357570,90
  • Oferta z najniższą ceną: 357570,90 / Oferta z najwyższą ceną: 745335,10
  • Waluta: PLN .

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-06-30.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-06-30 08:08:09.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-06-30 08:08:09.
czytano: 444 razy, id: 2455
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-30
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019