Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeponiedziałek, 21 stycznia 2019 r.

imieniny: Agnieszka, Jarosława

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 17 listopada 2016 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 17 listopada 2016 r.

     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 z zm.) zwołuję XV  Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień  17 listopada  2016 r. (tj. czwartek ) na godz. 11.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Omówienie informacji opisowej za I półrocze 2016 r. z wykonania planu budżetu.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.

2) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.

3) Ustalenia stawek opłaty targowej na 2017 r.

4) Inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2017 r.

5) Zwolnień podatku od nieruchomości w 2017 roku.

6) Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w 2017 roku.

7) Zmian w planie budżetu Gminy Irządze w 2016 r.

8) Zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2016-2039.

9) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Irządze dla terenu położonego w miejscowości Irządze.

10) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony  do lat 3 dla nieruchomości stanowiącej własność gminy Irządze.

11) Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie gminy Irządze w roku 2017.

12) Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Irządze.

 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY IRZĄDZE - Wojciech Ledwoch

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-11-14.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-11-14 12:55:18.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-11-14 12:55:18.
czytano: 225 razy, id: 2539
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-11-14
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2016-11-14
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019