Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 19 maja 2019 r.

imieniny: Piotra, Mikołaja, Iwa

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 28 grudnia 2016 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 28 grudnia 2016 r.

     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.. U. z 2016 r. poz. 446 z zm.) zwołuję  XVI  Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 28 grudnia 2016 r. (tj. Środa ) na godz. 11.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. ) Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę nr 213/XXXII/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 2.  zmieniająca uchwałę  nr 119/XV/2016 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2017 r.
 3. Uchwalenia  budżetu  Gminy  Irządze  na rok 2017.
 4.  Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2017-2039.
 5. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
 6. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2017 r.
 7. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Irządze.
 8. zasad zarządu mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu najmu za lokal użytkowy oraz określenie stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością Gminy Irządze.
 9. obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy  Irządze, służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz Tauron Dystrybucja  S.A. z siedzibą w Krakowie,  Oddział w Częstochowie, 42-202 Częstochowa,  Al. Armii Krajowej nr 5.
 10. Uchwalenia  planów pracy Komisji Problemowych Rady Gminy Irządze  na 2017  r.

 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY IRZĄDZE    

Wojciech Ledwoch

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2016-12-13.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2016-12-13 07:54:28.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2016-12-13 07:54:28.
czytano: 442 razy, id: 2557
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-12-13
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019