Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 13 grudnia 2018 r.

imieniny: Juliusz, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 21 luty 2017 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 21 luty 2017 r.

     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz.. U. z 2016 r. poz. 446 z zm.) zwołuję  XVII  Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 21 luty 2017 r. (tj. wtorek ) na godz. 12.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo  oświatowe.
 2. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2017 roku.
 3. Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie gminy Irządze w roku 2017.
 4. Uchylenia uchwały nr 136/XVI/2016 Rady Gminy Irządze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad zarządu mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe oraz określenie stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością Gminy Irządze.
 5. przystąpienia Gminy Irządze do realizacji projektu konkursowego pn. " Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start"

 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY IRZĄDZE    

Wojciech Ledwoch

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2017-02-21.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2017-02-21 09:28:27.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2017-02-21 09:28:27.
czytano: 250 razy, id: 2636
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-03-30
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2017-02-21
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018