Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 12 grudnia 2018 r.

imieniny: Aleksandra, Dagmara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 30 marzec 2017 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 30 marzec 2017 r.

     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz.. U. z 2016 r. poz. 446 z zm.) zwołuję  XVIII  Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień

30 marzec 2017 r. (tj. czwartek) na godz. 12.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo  oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  2. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Irządze na rok  2018  środków stanowiących fundusz sołecki.
  3. zmiany uchwały nr 20/II/2014 Rady Gminy Irządze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
  4. zmian w planie budżetu Gminy Irządze w 2017 r.
  5. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2017-2039.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY IRZĄDZE

Wojciech Ledwoch

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2017-03-29.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2017-03-29 10:15:45.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2017-03-29 10:15:45.
czytano: 196 razy, id: 2648
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-03-29
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018