Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 16 stycznia 2019 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 22 listopada 2017 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 22 listopada 2017 r.

     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXIII  Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień  22 listopada  2017 r. (tj. środa ) na godz. 12.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018  roku.
 2. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 r.
 3. Ustalenia stawek opłaty targowej na 2018 r.
 4. Inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2018 r.
 5. Zwolnień podatku od nieruchomości w 2018 roku.
 6. Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w 2018 roku.
 7. Zmian w planie budżetu Gminy Irządze w 2017 r.
 8. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 9. Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie gminy Irządze w roku 2018.
 10.  przedłużenia  obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Irządze na 2018 r.

 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY IRZĄDZE

Wojciech Ledwoch

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2017-12-27.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2017-12-27 09:04:32.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2017-12-27 09:04:32.
czytano: 105 razy, id: 2757
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-12-27
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019