Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 16 stycznia 2019 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 28 grudnia 2017 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Irządze zarządzonej na dzień 28 grudnia 2017 r.

     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.. U. z 2017 r., poz. 1875 z zmianami) zwołuję  XXV  Sesję Rady Gminy Irządze VII kadencji  na dzień 28 grudnia 2017 r. (tj. czwartek ) na godz. 12.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Zmiany uchwały nr 179/XXIII/2017  Rady Gminy Irządze w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w 2018 r.
 2. Zmian w planie budżetu Gminy Irządze w 2017 r.
 3. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2017-2037
 4. Uchwalenia  budżetu  Gminy  Irządze  na rok 2018.
 5. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2018-2037
 6. Wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Irządze projektu partnerskiego pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w powiecie zawierciańskim".
 7. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2018 r.
 8. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
 9. Odwołania Skarbnika Gminy Irządze - głównego księgowego budżetu.
 10. Uchwalenia  planów pracy Komisji Problemowych Rady Gminy Irządze  na 2018  r.
 11. Rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Irządze.
 12. Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie gminy Irządze w roku 2018.

 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY IRZĄDZE

Wojciech Ledwoch

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2017-12-27.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2017-12-27 09:07:16.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2017-12-27 09:07:16.
czytano: 112 razy, id: 2758
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-12-27
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019