Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeponiedziałek, 17 czerwca 2019 r.

imieniny: Laura, Leszek

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IRZĄDZE

Strona główna » Ogłoszenia » OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IRZĄDZE

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Irządze

Nr:GNiOŚ.6721.5.24.2017  

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.)  oraz  art. 39 ust. 1, pkt.2 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405), a także na podstawie uchwały Rady Gminy Irządze Nr 125/ XV /2016 z dnia 17 listopada 2016r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Irządze

 dla terenu położonego  w miejscowości Irządze,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 4 czerwca 2018r. do  2 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Irządzach, Irządze nr 124, pokój nr 12,  w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Irządze(www.irzadze.bip.jur.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w siedzibie Urzędu Gminy  w Irządzach, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w dniu 16 czerwca  2018r. (sobota) o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy  Irządze,  kierując je na adres siedziby Urzędu Gminy, Irządze nr 124, 42-446 Irządze, lub w postaci elektronicznej, kierując je na adres e-mail: wojt@irzadze.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018r.

Jednocześnie informuję, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww. planu, w tym - możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w sposób,  miejscu i terminach określonych powyżej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Irządze.

Irządze 25.05.2018

 

Poniżej do pobrania

1. Zawiadomienie o wyłożeniu.

2. Uzasadnienie do uchwały nr …. Rady Gminy  Irządze z dnia …. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Irządze dla terenu położonego w miejscowości Irządze.

3. Pozytywna opinia RDOŚ.

4. Pozytywna opinia Sanitarna.

5. Uchwała nr ..Rady Gminy Irządze z dnia .. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Irządze dla terenu położonego w miejscowości Irządze.

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Irządze rysunek planu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Irządze dla terenu położonego w miejscowości Irządze.

7. Prognoza oddziaływania na środowisko.

Irządze 04.06.2018

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2018-05-25.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2018-05-25 08:30:57.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2018-05-25 08:30:57.
czytano: 279 razy, id: 2872
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-04
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2018-06-04
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2018-06-04
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2018-06-04
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2018-06-04
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2018-06-04
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2018-06-04
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2018-06-04
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2018-05-25
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2018-05-25
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019