Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzesobota, 24 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bartosz, Jerzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 27.02.2019r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 27.02.2019r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994,  Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) zwołuję  V  Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 27 luty 2019 r. (tj. środa) na godz. 10.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie  Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. określenia kwoty dotacji  przypadającej na jednego pracownika oraz uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej w Witowie.
 2. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2019 roku.
 3. zmiany uchwały nr 38/V/2015 Rady Gminy Irządze z dnia  31 marca  2015 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Irządze.
 4. zmiany uchwały nr 39/V/2015 Rady Gminy Irządze z dnia  31 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

Agata Cyganek

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2019-02-21.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:49:25.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2019-02-21 13:49:25.
czytano: 50 razy, id: 3143
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-02-21
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2019-02-21
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2019