Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządześroda, 1 kwietnia 2020 r.

imieniny: Grażyna, Zygmunt

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 26.04.2019r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 26.04.2019r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję  VII  Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 26 kwietnia 2019 r. (tj. piątek) na godz. 11.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie  Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2019.
 2. uchylenia uchwały nr 24/III/2018 Rady Gminy Irządze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Przyjęcia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 3. przyjęcia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 4. zmiany uchwały nr 25/III/2018 Rady Gminy Irządze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania  oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 5. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat a także trybu ich pobierania.
 6. określenia trybu i  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE
​Agata Cyganek

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2019-05-29.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2019-05-29 15:02:41.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2019-05-29 15:02:41.
czytano: 75 razy, id: 3247
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-29
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2019-05-29
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020