Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 9 kwietnia 2020 r.

imieniny: Marii, Marcelego

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 23.07.2019r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 23.07.2019r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję  X  Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 23 lipca 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 10.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie  Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2019.
 2. zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2019-2037.
 3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 5. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych  Gminę Irządze.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

Agata Cyganek

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2019-07-18.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2019-07-18 11:29:23.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2019-07-18 11:29:23.
czytano: 221 razy, id: 3339
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-18
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020