Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 2 lipca 2020 r.

imieniny: Karina, Serafina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE

Podtytuł: o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego marki „Dennis”

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego marki „Dennis”

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Irządze, 42-446 Irządze Nr 124.
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : Przetarg odbędzie się wdniu 12 listopada 2019r. o godz. 10:15w siedzibie sprzedającego – sala konferencyjna Urzędu Gminy Irządze Nr 124.
 3. Miejsce i termin , w którym można oglądać pojazd będący przedmiotem przetargu: Strażnica OSP Witów Nr 165.

  Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać codziennie w godzinach pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminy Irządze pokój Nr 2 lub telefonicznie 34 3543009 wew. 23.
  Osoba upoważniona do udzielania informacji : Inspektor Grażyna Skorupa.
   
 4. Rodzaj , typ sprzedawanego majątku rzeczowego:
 5. Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy bojowy
 6. Marka:  „Dennis” RS133
 7. Nr rejestracyjny : SZA 83VA
 8. Rok produkcji :1980
 9. Masa  własna: 8300 kg
 10. Nr identyfikacyjny (VIN ) : RS133RE/581
 11. Rodzaj paliwa :  diesel
 12. Minimalna  cena  oferty   -  4650,00 zł
 1. Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12 listopada 2019r. do godz. 10:00  w Sekretariacie Urzędu Gminy. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem : „ Oferta na zakup pojazdu „Dennis”.
 2. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający:
 1. Imię i nazwisko , dokładny adres  lub nazwę firmy i adres  jej siedziby , telefon  kontaktowy, NIP oraz REGON
 2. Oferowana cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem postępowania oraz sposób jej zapłaty.
 3. Oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu postępowania
 1. Podpisany wzór umowy
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego, 42-446 Irządze Nr 124, w dniu 12 listopada 2019r.  o godz. 10:15.
 2. Komisja wybierze oferenta , który zaoferuje najwyższą cenę zakupu na pojazd objęty  postępowaniem, nie niższą niż minimalna cena oferty  określona powyżej.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę , bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Organizatorowi postępowania przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

  (-) mgr Jan Molenda - Wójt Gminy Irządze

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2019-10-31.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2019-10-31 12:34:36.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2019-10-31 12:34:36.
czytano: 666 razy, id: 3375
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-31
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2019-10-31
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2019-10-31
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2019-10-31
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2019-10-31
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020