Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 26 maja 2020 r.

imieniny: Eweliny, Filipa, Pauliny

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Podtytuł: pozyskanego z działki gminnej, położonej na terenie gminy Irządze

 O G Ł O S Z E N I E

o sprzedaży drewnapozyskanego z działki gminnej, położonej na terenie Gminy Irządze.

 1. Wójt Gminy Irządze ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna opałowego: jesion, lipa w ilości39,16 m3 pochodzącego z działki o nr ew. 926/4 w Irządzach, stanowiących własność Gminy Irządze. Drewno składowane jest na terenie ww. działki.
 2. Ustala się minimalną cenę do składania ofert w wysokości 113,40 zł/m3 drewna brutto.
 3. Oferent (kupujący), który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest do podpisania umowy na sprzedaż drewna w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
 4. Oferent może wykonać umowę (odebrać drewno) po podpisaniu umowy oraz protokolarnym przekazaniu drewna (sporządzonym w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00) w którym określono ilość drewna. W dniu podpisania protokołu przekazania drewna na jego podstawie zostanie wystawiona faktura.
 5. Termin płatności faktury: 7 dni.
 6. Termin wykonania przedmiotu umowy:  –  14 dni od dnia podpisania umowy.
 7. Do obowiązków oferenta (kupującego) należeć będzie załadunek i wywóz drewna opałowego z terenu działki na której złożono drewno na własny koszt oraz uporządkowanie miejsc składowania drewna.
 8. Prace wywozu drewna winny być prowadzone w dni robocze od poniedziałku
  do piątku w godz. od 7.00 do 18.00.
 9. Zaleca się aby każdy oferent przed złożeniem ofert dokonał wizualnej oceny drewna.
 10. Kupujący będzie prowadził wywóz drewna opałowego z zachowaniem wszelkich warunków  bezpieczeństwa oraz w uzgodnieniu z osobą wyznaczoną do kontaktów przez Sprzedającego.
 11. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich podczas prac będących przedmiotem umowy kupujący ponosi odpowiedzialność prawną za zaistniałe szkody, łącznie ze skutkami finansowymi.
 12. Ofertę określającą koszt brutto zakupu drewna można złożyć w Urzędzie Gminy Irządze, Irządze 124, 42-446 Irządze  w formie pisemnej zgodnie z formularzem oferty, w terminie do 12.11.2019r. do godz. 10.00   w Sekretariacie Urzędu Gminy Irządze. Koperta winna być oznaczona napisem „Oferta na zakup drewna pochodzącego z działki Gminy Irządze”.
 13. Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się ze wzorem umowy.
 14. Oferta ma zawierać oferowaną cenę brutto za 1m3 nabycia drewna.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Irządze, pok. 12, tel. 34 3543 009 w. 27.

Osobą wyznaczoną do kontaktów jest P. Urszula Karoń.

 

Formularz w załączeniu do pobrania.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2019-11-04.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2019-11-04 14:30:34.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2019-11-04 14:30:34.
czytano: 330 razy, id: 3376
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-04
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2019-11-04
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020