Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeczwartek, 9 lipca 2020 r.

imieniny: Hieronim, Weronika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 28.11.2019r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 28.11.2019r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję  XIV  Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 28 listopada 2019 r. (tj. czwartek ) na godz. 10.00. Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie  Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. określenia kwoty dotacji  przypadającej na jednego pracownika oraz uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej w Witowie.
 2. uchylenia Uchwały Nr 10/II/2018 Rady Gminy Irządze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 3.  zwolnień z podatku od nieruchomości.
 4. zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2019.
 5. zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Irządze na lata 2019-2037.
 6. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Irządze w latach 2020-2025.
 7.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony  do 3 lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Irządze.
 8. Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Irządze w roku 2020.

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

Agata Cyganek

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2019-11-21.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:35:58.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2019-11-21 13:35:58.
czytano: 423 razy, id: 3422
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-21
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020