Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 22 września 2020 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IRZĄDZE

Strona główna » Łowiectwo » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IRZĄDZE

Podtytuł: podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 63, 72 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „SŁONKA” w Rokitnie

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY IRZĄDZE

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowickie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.) oraz art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Irządze podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 63, 72 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „SŁONKA” w Rokitnie. Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia. Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2020-01-03.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:22:40.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2020-01-03 09:22:40.
czytano: 56 razy, id: 3477
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-01-03
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2020-01-03
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2020-01-03
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020