Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zawiadomienie Obwieszczenie

Strona główna » Obwieszczenia » Zawiadomienie Obwieszczenie

Podtytuł: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Irządze 1

Irządze 04.06.2020r.

DZP. 6730.8.1.2020                                                                                       

Zawiadomienie – Obwieszczenie

       o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy  do 1 MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną – Irządze 1na działce o nr ewidencyjnym  7/3  w obrębie ewidencyjnym Zawada Pilicka,  Gmin Irządze.

    Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamia się strony,

      że na wniosek Pana Edwarda Klimsa reprezentującego firmę PV SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Kopernika  4/3, 40-064 Katowice w dniu 26.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy  do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Irządze 1na działce o nr ewidencyjnym  7/3  w obrębie ewidencyjnym Zawada Pilicka,  Gmin Irządze.

Dodatkowe informacje na temat w/w inwestycji można uzyskać w pok. Nr. 12 od godz. 7:30 – 15:30 w dni pracy urzędu.

  Na podstawie art. 10 § 1 Kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji można również zgłaszać za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: urzad@irzadze.pl

    W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 20 stron, w związku z czym,  stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze, Irządze nr 124, 42-446 Irządze, sołectwa Zawada Pilicka,  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze www.irzadze.bip.jur.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone na stronie  BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Irządze, sołectwa Zawada Pilicka  w dniu 09.06.2020 r.

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2020-06-09.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2020-06-09 14:55:55.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2020-06-09 14:55:55.
czytano: 49 razy, id: 3584
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Administrator systemu

2020-06-09
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020