Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 25.06.2020r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 25.06.2020r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 25 czerwiec 2020 r. (tj. czwartek) na godzinę 14.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2020.
2. Uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Irządze na lata 2020-2025".
3. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2020 roku.
4. Określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy –pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
5. Określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.


5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji.

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

(-)Agata Cyganek

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2020-06-19.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2020-06-19 15:39:01.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2020-06-19 15:39:01.
czytano: 86 razy, id: 3602
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-19
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2020-06-19
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2020-06-19
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020