Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzeniedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Porządek obrad XX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 18 sierpień 2020 r.

Strona główna » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Porządek obrad XX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 18 sierpień 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień  18 sierpień 2020 r. (tj. wtorek ) na godz. 15.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Raport Wójta o stanie Gminy Irządze za rok 2019.

5. Debata nad raportem o stanie Gminy Irządze.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze wotum zaufania.

7. Przyjęcie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Irządze za 2019 rok  oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2019 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy  Irządze  za 2019 r.:

1) Przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2019 r..

2) Rozpatrzenie sprawozdania opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2019 r..

3) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Irządze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z  informacją o stanie mienia komunalnego.

4) Zatwierdzenie sprawozdania  opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  i  sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2019 r.. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie  Zatwierdzenia sprawozdania  opisowego z wykonania  budżetu gminy Irządze wraz z  sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Gminy Irządze za 2019 r.

5) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do  Rady Gminy Irządze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Irządze za 2019 rok.

6) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Irządze.

7) Dyskusja.

8) Udzielenie Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.  
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Irządze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Irządze na rok 2020.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na terenie Gminy Irządze w roku 2019.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Sesji.

"RAPORT WÓJTA O STANIE GMINY IRZĄDZE ZA ROK 2019"dostępny jest na stronie internetowej : www.irzadze.bip.jur.pl/  w zakładce: PRAWO MIEJSCOWE.

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

(-)Agata Cyganek

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: 2020-08-04.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2020-08-04 11:16:56.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2020-08-04 11:16:56.
czytano: 208 razy, id: 3671
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-08-04
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2020-08-04
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2020-08-04
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2020-08-04
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2020-08-04
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2020