Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Irządzewtorek, 18 grudnia 2018 r.

imieniny: Bogusław, Laura

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: W sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.


Podstawa prawna art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw /Dz. U. z 31 grudnia 2008r. Nr 237, poz. 1654/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach informuje że
od dnia  1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”
jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka,
wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego że matka dziecka pozostawała
pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia
ciąży do porodu.

 

Wzór wymaganego zaświadczenia oraz formę opieki 
medycznej określa minister właściwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia
społecznego w drodze rozporządzenia.


UWAGA


Powyższy komunikat podajemy do publicznej wiadomości
oraz stosowania z dniem 1 listopada 2009r
.
 

Źródło informacji: Urząd Gminy Irządze. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Administrator systemu. Data wprowadzenia: 2009-04-21 14:37:29.
Zatwierdził do publikacji: Administrator systemu. Data publikacji: 2009-04-21 14:37:29.
czytano: 1846 razy, id: 414
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-01-13
Aktualizacja
Administrator systemu

2012-06-21
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2009-05-12
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2009-04-21
Aktualizacja wiadomości
Administrator systemu

2009-04-21
Nowa wiadomość
Administrator systemu

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

IRZĄDZE
Gmina Wiejska, Irządze 124 42-446

tel.: (34) 354 30 09, (34) 354 30 20
e-mail: urzad@irzadze.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Irządze 2018