Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach

Wyświetl stronę główną » Projekty współfinansowane ze środków unijnych i krajowych » Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Irządzach

 

 

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 20014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Celem realizacji zadania jest ograniczenie kosztów ogrzewania, ograniczenie emisji CO2 do
atmosfery oraz poprawa stanu technicznego budynku i walorów estetycznych.


Zakres opracowania obejmuje:
● ocieplenie ścian zewnętrznych
● ocieplenie i izolacja ścian fundamentowych całego kompleksu (łącznie z gimnazjum)
● ocieplenie stropów
● remont schodów i daszków zewnętrznych
● wymianę okien i drzwi zewnętrznych
● remont instalacji c.o. w budynku

 

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania

W dniu 18 września 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z sala sportową w Irządzach"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność  energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.3 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.

Wartość projektu: 1.841.719,40zł - zgodnie z zawartą w dniu 18 września 2018 r. umową o dofinansowanie.

Wkład funduszy Europejskich:  1.554.516,40 zł - zgodnie z zawartą w dniu 18 września 2018 r. umową o dofinansowanie.

 

Informacja o zawartych umowach w związku z realizacją projektu

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Irządze podpisała umowę na roboty budowlane związane z realizacją zadania  pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z sala sportową w Irządzach"  W dniu 10.01.2019 r. została zawarta z firmą : Spółdzielnia Rzemieślnicza "WIELOBRANŻOWA" z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Pogorzelska 5

Wartość robót budowlanych wynosi 1.846.727,74 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych sprawuje inspektor nadzoru inwestorskiego, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  Biuro Obsługi Budownictwa Adam Głąb ul. Częstochowska 78, 42-440 Ogrodzieniec.

Wartość umowy 27.375,00 zł brutto

 

Informacja o podpisaniu aneksu nr 1 umowy o dofinansowanie zadania

W dniu 18 września 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z sala sportową w Irządzach"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność  energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.3 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.

Aneks dotyczył zwiększenia dofinansowania tj.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi  -  1.875.109,99 
Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą   - 1.863.551,11
Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej  - 1.584.018,45
Wkład własny w wysokości  - 279.532,66

 

W załączeniu poniżej zdjęcia przed i w trakcie inwestycji (uzpełniane na bieżąco).

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-09-20 12:48

Edycja artykułu - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-07-24 07:38

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-06-06 09:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-19 15:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-19 15:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-19 15:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-19 15:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-19 15:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-19 15:18

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-18 12:19

Edycja artykułu - Administrator systemu

2019-03-18 12:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-18 12:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-18 12:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-18 12:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-18 12:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-18 12:16

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2019-03-05 10:42

Edycja artykułu - Administrator systemu

2018-12-18 22:32

Edycja artykułu - Administrator systemu

2018-12-18 22:30

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.