Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 21 październik 2021r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 21 październik 2021r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z zm.) zwołuję XXXIII  Sesję  Nadzwyczajną Rady Gminy Irządze VIII kadencji  na dzień 21 październik 2021 r. (tj. czwartek) na godzinę 9.00.  

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2021.
  2. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2021 roku.
  3. Nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach.
  4. Uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy  w Irządzach.

 

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

(-)Agata Cyganek

Informacje

Rejestr zmian

2021-10-19 08:31

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.