Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podtytuł: KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY IRZĄDZE W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ OPŁATY PODWYŻSZONEJ.

OGŁOSZENIE

             Na podstawie Uchwały  Nr 226/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności  pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ), Uchwały Nr 229/XXXIII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Irządze oraz Zarządzenia Nr 77/2021 Wójta Gminy Irządze z dnia  09.11.2021 r. w sprawie  trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz  z mieszkańcami Gminy Irządze projektu uchwały dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Irządze

Wójt Gminy Irządze

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz mieszkańców Gminy Irządze  do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących  projektu  Uchwały  Rady Gminy Irządze z zakresu  gospodarki  odpadami komunalnymi.

Przedmiotem konsultacji jest:

       1. Uchwała Rady Gminy Irządze w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od dnia 10 listopada 2021 r. do dnia  17 listopada 2021 r. do godz.15:00

Forma konsultacji:

Zamieszczenie na okres 7 dni projektu  ww. uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Irządze oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu.

Opinie w sprawie projektu uchwały  Rady Gminy Irządze powinny być przedstawione w formie pisemnej  poprzez wypełnienie formularza zgłaszania opinii  osobiście do Biura Rady  Gminy Irządze  lub  przesłane w formie elektronicznej  ( skan ) na adres  e-mail  ( urzad@irzadze.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 3543009 wew.22

 

 

                                                                                                         

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-11-10 15:21

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-11-10 15:21

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-11-10 15:21

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator systemu

2021-11-10 15:20

Edycja artykułu - Administrator systemu

2021-11-09 15:07

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.