Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 29 grudnia 2021r.

Wyświetl stronę główną » Sesje Rady Gminy » Rada Gminy » Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Irządze VIII kadencji zarządzonej na dzień 29 grudnia 2021r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Irządze VIII kadencji na dzień

29 grudzień 2021 r. (tj. środa) na godz. 11.00.

Sesja odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy Irządze (sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie :

 

 1. zmian w uchwale  budżetowej  Gminy Irządze na rok  2021.
 2. Zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Irządze na lata 2021-2037.
 3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Irządze na lata 2022-2037.
 4. uchwalenia  budżetu  Gminy  Irządze  na rok  2022.
 5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 6. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2022 r.
 7. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Irządze w 2021 roku.
 8. uchwalenia  planów pracy Komisji Problemowych Rady Gminy Irządze  na 2022  r.

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Sesji.
   

  Bezpośrednia strona do odtwarzania nagrań z Sesja Rady Gminy Irządze  to :   www.irzadze.sesja.pl  

   

  PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRZĄDZE

  (-)Agata Cyganek

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-12-13 15:01

Edycja artykułu - Administrator systemu

2021-12-13 14:58

Dodanie artykułu - Administrator systemu

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Irządze

Irządze 124,

42-446 Irządze

 

tel.  (34)354 30 09, (34)354 30 20

tel./fax (34)354 31 10

 

e-mail: urzad@irzadze.pl

 

adres skrytki ePUAP

/4009hkped7/skrytka

 

Konto bankowe Urzędu Gminy w Irządzach
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze

Nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.